تلفن تماس : ۱۸۳۲

چرا قالیشویی ستارخان؟

شستشو با رعایت اصول مذهبی.
قیمت ثابت، فاکتور شفاف و برای همه یکسان.
رفوگری، بازسازی و مرمت فرش های آب دیده، پوسیده، سائیده، بید خورده.
دارکشی، پرداخت و پرزگیری، اصلاح سر نخ، چرم دوزی، دوگره، شیرازه دوزی.
اعمال خدمات تکمیلی و آرایشی بر روی تمام فرش ها به درخواست مشتری.
ترمیم بافت، ریشه و شیرازه، ریشه بافی به صورت گلیم بافت و ساده، اصلاح نقشه.
توانایی انجام خدمات جانبی جهت احیای فرش های کهنه و اصلاح فرش های پاره و آسیب دیده.
حمل و نقل به صورت لول با روکش پلاستیکی.
رنگرزی، رنگبرداری اصلاح و تفکیک رنگ های تداخل یافته و حذف لکه های پایدار.
امکان تعیین نوبت مراجعه به درب منازل به وسیله مشتری (صبح یا عصر).
دریافت اجرت خدمات به صورت اعتباری.
تحویل فرش ها بدون چروک.

Go to Top