لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی، رفع سوختگی و پوسیدگی فرش

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

 

دو گره : جهت جلوگیری از انهدام بافت فرش

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

دارکشی : رفع کجی های موجود در فرش پس از بافت اولیه

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

پرداخت(پرزگیری) : یکنواخت نمودن و زدودن خرده پشم های زائد از سطح فرش

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

چرم دوزی : به منظور عدم حرکت فرش بر روی پارکت ، سرامیک و موزائیک

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

شیرازه  دورزی : پیچیدن نوارهایی از جنس مرینوس در کناره های طولی فرش(فرش اعلا) پیچیدن نوارهایی از جنس پشم در کناره های طولی فرش(فرش دستبافت)

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

محافظ و کاور ریشه : شیشه ای، توری، پارچه ای

لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی،

ریشه بافی(نخ و پشم) : ساده، گلیم بافت (چله کشی از متن فرش)

ریشه بافی(ابریشم) : لوزی ، گلیم بافت (چله کشی از متن فرش)

ریشه بافی(فرش ماشینی) : فرش ماشینی ابریشم گونه، بلژیکی، ترک، ایرانی و … ریشه ابریشم، فرش اکریلیک ریشه نخ

خدمات فرش

شیرازه دوزی : انواع فرش ماشینی

رفوگری :  اصلاح پارگی، پوسیدگی، ساییدگی، بیدخوردگی، سرنخ، ترمیم بافت، نقشه و …

رنگرزی : اصلاح و همرنگ نمودن زمینه و نقش فرش به صورت اولیه

رنگبرداری : اصلاح و تفکیک رنگ های تداخل یافته در متن فرش

لکه برداری : اصلاح و حذف لکه های ماندگار در متن فرش

جهت اطلاع و دریافت خدمات بیشتر قالیشویی ستارخان با ما در تماس باشید.

تلفن:1832