خدمات ما
کانون تخصصی خدمات فرش ستارخان  
  • شست و شو با بهترین مواد شوینده
  • شست و شو با دستگاههای تمام اتوماتیک
  • شست و شوی تخصصی فرش های قیمتی و دستباف و تابلو فرش
  • لکه برداری،رفوگری،رنگ بری، ریشه زنی، رفع سوختگی و پوسیدگی فرش
  • شست و شوی مبلمان
  • شست و شوی خوشخواب تخت
مبل شویی